Magistrenes vigtigste kompetence er deres evne til at tillære sig ny viden

Magistrene har de kompetencer, som bliver efterspurgt i små og mellemstore virksomheder. Alligevel bliver relativ få ansat, hvilket skyldes en gensidig manglende forståelse. Det mener Sanne Wall-Gremstrup, der er tidligere direktør i reklamekoncernen McCann Worldgroup og i dag direktør i Arkitektens Forlag.

Når magistrene i dag har svært ved at få jobs i små og mellemstore virksomheder, så skyldes det ikke mangel på kompetencer. I hvert fald ikke, hvis man spørger Sanne Wall-Gremstrup.

”På små og mellemstore virksomheder er arbejdet ofte mindre specialiseret end på store virksomheder, fordi de færre ansatte betyder, at du ofte må løse mange forskellige typer af opgaver og derfor ofte har mange kasketter på. Magistrenes vigtigste kompetence er derfor deres evne til at tillære sig ny viden”, siger forlagsdirektøren og fortsætter:

”Magistre har en evne til at analysere, kommunikere og forholde sig kritisk. De har en forståelse af metode, og de har en evne til at se problemstillinger fra mange vinkler. Det er kompetencer, som alle små og mellemstore virksomheder i særlig grad efterspørger.”

Alligevel er der relativt få magistre, der i dag får job i små og mellemstore virksomheder, og Sanne Wall-Gremstrup har flere bud på hvorfor.

Rub neglene og prioriter

”På mindre private virksomheder er der et stort fokus på at få økonomien til at hænge sammen, og derfor leder vi efter nogle mennesker, som er robuste, selvstændige, fleksible og har mod på at løse opgaver, som de ikke har prøvet før”.

Og her møder især akademikere fra de blødere fag en udfordring, fordi de i mindre grad er vant til at prioritere og arbejde under korte deadlines. Det er i hvert fald den opfattelse, som mange i erhvervslivet har.

”På en mindre arbejdsplads går tingene stærkt, og vi har brug for medarbejdere, der kan rubbe neglene og løse opgaverne hurtigt og til tiden. Der er ikke tid til at lave perfekte løsninger, derimod må du hele tiden prioritere opgaverne efter, hvor meget en kunde er villig til at betale,” siger Sanne Wall-Gremstrup og uddyber:

”Når du er i dialog med en virksomhed er det derfor vigtigt, at du italesætter, at du som person er energisk og forstår at prioritere i opgaverne, og det er en klar fordel, hvis du også igennem studiejobs har demonstreret, at du kan det”.

Skab dit eget mangearmede job

Ifølge Sanne Wall-Gremstrup bliver mange af de jobs, som magistrene skal have i de små og mellemstore virksomheder, slet ikke slået op, og derfor består meget af arbejdet i at lære virksomheden at kende og få et første møde.

”Mange små og mellemstore virksomheder – især hvis de er i vækst – får løbende behov for nye eller opkvalificering af kompetencer. Ofte har virksomheden for travlt til selv at opdage det, eller også er det sjældent nok til en fuld stilling. Det betyder, at du kan få en fod indenfor, hvis du er dygtig til at spotte, hvad virksomheden har brug for, som du kan løse – og hvis du er klar til at begynde i en stilling, der måske kun er på to dage om ugen i en kortere periode, ” siger Sanne Wall-Gremstrup og uddyber:

”Selvom det måske ikke er ligeså attraktivt som en fuldtidsstilling, så kan det være en vej ind i en virksomhed. Får du først foden indenfor, vil du måske få øje på andre opgaver, som du også kan løse for virksomheden, og på den måde kan du skabe et mangearmet projekt for dig selv”.

Også løntilskudsjob kan være en effektiv måde at få foden inden for hos små og mellemstore virksomheder. ”Jeg har ansat næsten alle, der er startet her, på en løntilskudsordning. Og kun fordi de kom med en løntilskudsordning. Ellers havde jeg ikke gjort det, for der var ikke nok arbejde til dem, da de startede. Alligevel har jeg beholdt næsten alle efterfølgende”.

Hvordan får du det første møde?

En af forklaringerne på, hvorfor magistre i mindre grad ansættes i små og mellemstore virksomheder er måske, at de bliver mødt af flere negative forventninger hos arbejdsgiverne – berettiget eller uberettiget – men også, at det kræver mere selv at skabe sit eget job end at søge en opslået stilling. Den næste udfordring er, hvordan du overhovedet får kontakt til virksomheden og får det første møde, der måske kan give dig de første mindre opgaver, som kan få dig inden for i virksomheden.

”Min største anbefaling er, at du skal ud i praktik og i relevante studiejobs, hvor du får kontakt til de virksomheder, som du gerne vil arbejde i efterfølgende. Du kan også lave opgaver i dit studieforløb, hvor du bruger de pågældende virksomheder som cases, hvor din viden måske efterfølgende kan have værdi for virksomheden. Det gælder måske i sær for specialet. Hvis du kan skrive et speciale i større eller mindre samarbejde med en virksomhed, giver det helt klart et bedre afsæt for at kunne henvende dig også til lignende virksomheder efterfølgende,” siger Sanne Wall-Gremstrup.

Tal virksomhedens sprog

På universitetet lærer du at tale og skrive i et akademisk sprog, men i det øjeblik du skal ud og søge et job, risikerer det at komme til at stå i vejen for dig. Ifølge Sanne Wall-Gremstrup gælder det især i små og mellemstore virksomheder, da større virksomheder ofte tilegner sig et mere akademisk sprog.

”Hvis du ikke kender branchen, har du ikke virksomhedens sprog, og det kan alene gøre arbejdsgiveren bekymret. Selvom du skriver en fin ansøgning, så vil arbejdsgiveren alligevel bliver bekymret, fordi han ikke forstår dit sprog, og fordi du med dit sprog signalerer, at du ikke kender branchen.”

Ifølge Sanne Wall-Gremstrup er en del af øvelsen derfor – og det gælder for alle akademikere, som vil have job i ikke-akademiske virksomheder – at lære virksomhedens sprog at kende og tale i øjenhøjde, dvs. i et ikke-akademisk sprog.

”Det værste, man kan møde, er nogen, der er for akademiserede. Arbejde er ikke teori, det er praksis. Det er derfor vigtigt, at du laver din research. Du bør tale med nogle, der er i branchen i forvejen og lægge mærke til, hvordan de taler og spørge ind til, hvad der rører sig i branchen, og hvad virksomheden er optaget af. På samme måde kan du gå ind på virksomhedens hjemmeside og se, hvilket sprog de skriver i, og så skrive i samme sprog, når du laver din ansøgning”.