Nysgerrighed og netværk er vigtigere end karakterer

I mediebranchen kigger man meget sjældent på karakterer, og selvom det er en fordel at have erfaring med journalistik, så er nysgerrighed og netværk det mest afgørende, hvis du vil have et job som journalist. Sådan siger Jørgen Ramskov, der er administrerende direktør på Radio24syv.

”Hvis du er nysgerrig, har et drive, ideer, interesse og kan se en historie, så lægger vi på Radio24syv og i mediebranchen generelt ikke særlig stor vægt på din uddannelsesmæssige baggrund og CV”, siger Jørgen Ramskov.

Det perfekte er det godes værste fjende

På radio24syv er der flere akademikere ansat som både assistenter, journalister og radioværter. De er stærke analytiske, og de kommer med en specialviden og en akademisk faglig tyngde, som de kan trække på. Men ifølge Ramskov er mange akademikere også handicappede af deres opdragelse.

”Journalister er på godt og ondt blevet opdraget til at kunne blive færdige og til at vinkle og skære ind til benet. På universiteterne lærer de på nogle områder det modsatte”, siger Ramskov og fortsætter:

”Der er mange akademikere, der er handicappede af at være opdraget i en forskningsmæssig fornuftig tradition med at fremlægge al den viden, de har. Det er ikke det, man skal som journalist. Her skal man være i stand til at udvælge og kondensere, og det er en udfordring for mange akademikere, som har svært ved at skære det væk, som ikke er det vigtigste”.

Journalistisk et forsøg på at fortælle verden på den mindst ringe måde, og denne fundamentalt anderledes måde at tænke på er ifølge Ramskov den største udfordring for akademikere, der vil have job i mediebranchen.

”Der findes et gammelt ordsprog, der siger, at det bedste er det godes værste fjende. Og akademikernes værste fjende, når de træder ind i et mediehus, er at de har en tendens til at tænke, at kun det bedste er godt nok. Det er forkert, og den tanke skal man ud over”.

Relevant erhvervserfaring er vigtigere end gode karakterer

En undersøgelse lavet af Analyse & Tal 2014 viser, at universitetsstuderende på en almindelig arbejdsuge i gennemsnit bruger 33 timer på studiet og 8 timer på studierelevant erhvervsarbejde, frivilligt arbejde og praktik. Den fordeling, mener Ramskov, er fornuftig:

”Den praktiske erfaring er meget vigtig at få. Jeg bakker op om, at de studerende skal igennem på normeret tid, men jeg tror bare, at man må se i øjnene, at i den virkelige verden, da vil en uddannet, der har haft tid til at have noget erhvervsarbejde stå stærkere, end en person, der ikke har

”I mediebranchen kigger vi meget sjældent på karakterer. Vi kigger på, om folk er nysgerrige, har ideer, er engageret i andre mennesker og i samfundet, og kan blive færdige til tiden".

Vælg studiejob og praktikplads der, hvor du gerne vil have job efterfølgende

Kandidatundersøgelsen fra 2013, som Rambøll og Københavns Universitet har udarbejdet, viser, at hvis du har været i praktik, haft studiejob eller på anden måde arbejdet sammen med en virksomhed, så er dine chancer markant større for at få job i den samme virksomhed efterfølgende. Faktisk fik 1/3 af de studerende, der havde været i praktik eller i studiejob efterfølgende job samme sted.

Det mønster genkeder Ramskov: ”Vi har relativt mange assistenter, som er universitetsstuderende i studiejob, som laver det kedeligste rutinearbejde. Men hvis nogen stikker ud, så holder vi øje med det. Hvis du drømmer om at blive radiojournalist, anbefaler jeg derfor, at du prøver at blive ansat som assistent og kommer ind og se, hvad der foregår, lærer virksomheden at kende og prøver at suge til dig. Når du først er kommet ind, kan du begynde at foreslå historier eller programmer og på den måde køre dig i stilling til et journalistjob”.

Også samarbejder omkring større universitetsopgaver eller specialer kan ifølge Ramskov være en god måde at skabe kontakt til virksomheden på.

”Jeg får tit henvendelser fra universitetsstuderende, der beder om et interview til en opgave, som jeg så efterfølgende får tilsendt. Det er ikke noget tæt samarbejde, men det er en god begyndelse, ” siger Ramskov og fortsætter

”Jeg synes, at det kunne være spændende, hvis der kom nogen med en ide og spurgte, om de måtte bo hos os i et par måneder for at undersøge noget, som vi ville kunne bruge. Det kunne fx være, at vi kunne lære noget om vores lyttere eller om social interaktion. Hvis det har relevans for os, vil vi være parate til at overveje at lave sådan et større samarbejde – og det er en god vej ind i en virksomhed”.

Et ”mudret” cv er en fordel i mediebranchen

Hvis du er bekymret for, at dit cv bliver for mudret, så er det muligvis en relevant bekymring i andre brancher – men i mediebranchen er et mudret CV en direkte fordel, fortæller Ramskov:

”Som mediearbejdsplads, der arbejder med generalister, er vi ikke bange for et cv, der for nogle kan se mudret ud. Vi er derimod tiltrukket af folk, der har lavet mange forskellige ting, fordi de ofte har mange forskellige tilgange til en opgave og får mange ideer,” siger Ramskov og fortsætter:

”Den vigtigste egenskab hos en journalist er nysgerrighed. Og det, at man interesserer sig for mange forskellige ting, har prøvet noget forskellige og oplevet en masse, er tegn på, at man er nysgerrig.”